Alkoholbehandling

Dine rettigheder

Vi har tavshedspligt. Det betyder at vi ikke oplyser andre om din behandling eller din kontakt til os, uden at du har givet os dit samtykke til det. Tavshedspligten gælder også internt i Kolding Kommune, Vi udleverer ikke altså ikke oplysninger om din behandling til andre forvaltninger, institutioner osv., medmindre det er ifølge aftale med dig.

I alkoholbehandlingen har vi notatpligt. Det vil sige, at vi skriver et behandlingsnotat efter hver samtale. Du og din behandler kan på den måde løbende få overblik over din behandling. Du har ret til – og er altid velkommen til, at læse hvad står skrevet i journalen.

Sundhedsloven § 141 giver mennesker med alkoholproblemer ret til:

  1. Kommunen skal tilbyde gratis alkoholbehandling
  2. Du har mulighed for at være anonym
  3. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse
  4. Du har frit valg mellem godkendte ambulante behandlingssteder – hvis de tilbyder tilsvarende behandling.


Din ret til alkoholbehandling fremgår af Sundhedslovens §141:

§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.
Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.
Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlings-pladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.
Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.
Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.