Alkoholbehandling

Familieorienteret behandling

Vi tilbyder i den familieorienterede behandling, udover alkoholbehandling til den drikkende, inddragelse af partner, familie og pårørende. Alkoholproblemer påvirker alle i en familie og forskning underbygger, at inddragelse af familie og pårørende i alkoholbehandlingen har positiv effekt for familiens samlede trivsel og samspil.

Har du børn under 18 år, så vil du og din familie få tilbuddet om at indgå i den familieorienterede behandling. Har du børn over 18 år, så kan de tilbydes inddragelse, hvis vi sammen vurderer det er relevant.

Den familieorienterede alkoholbehandling er relevant fordi:

 • alkoholproblemer påvirker hele familien – ikke kun den drikkende.
 • man som pårørende får viden om afhængighedsproblematikker og forståelse af trangen til alkohol.
 • det styrker familierelationerne og øger familiens trivsel og giver støre forståelse for hinandens perspektiver.
 • familiefokus kan have en forebyggende effekt ift. at børnene, på længere sigt, ikke udvikler et misbrug eller psykiske lidelser forbundet med opvæksten.
 • behandling reducerer eller stopper overforbruget og reducerer risikoen for tilbagefald.

I den familieorienterede behandling kan blandt andet indgå:

 • Alkoholbehandling til den drikkende, med et familieorienteret fokus.
 • Inddragelse af partner / familie
 • Tilbud om individuelle samtaler til din partner / familie / børn
 • Familiesamtaler
 • Parsamtaler
 • Børne- og unge samtaler
 • Tilbud om deltagelse i børne- og unge grupper
 • Tilbud om deltagelse i voksen gruppe

Som pårørende kan du henvende dig i din kommunes alkoholbehandling – også anonymt.
Tilbuddet er gratis, henvisning er ikke nødvendig og du kan også blive indskrevet som pårørende, uden at den drikkende er i behandling.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.